Om karakteren

Barulina Langskanknæsset, også kalt Barulina med langfoten, spilles som vanlig av Inger Johanne Nyeng Berget. Barulina er kokke om bord på jækta. Hun har et visst handicap, da hun har én fot som er omtrent 1,5 alen lenger enn den andre. Dette skyldes et av Kal Helns eksperimenter, som gikk aldeles galt. Hun brukes også som barometer, i og med at hun har gikt i langfoten og kan forutsi ethvert væromslag.

Bombardine Vidløftiga Bakstfjølbærget er gift med Petter-Lorns. Bombardine spilles av Maria Therese Iversen. I lystige lag hender det at Petter-Lorns synger at “Blant alle kjærringa i aust og væst, hu Bombardine e aller værst” (melodi: Blant alle lande). Krangler de to imellom løses som oftest ved at Petter-Lorns tusler bort til Handelsmann Karlsen og handler hveteboller og litt ekstra kaffe, som får Bombardine blid igjen.

Frøskatt-Anners Tanglusbokta spilles av Truls Tangstad. Tilnavnet fikk han etter et slagsmål med en villkatt. Det påstås at de brukte tre sneller med såkalt “bjønntråd” for å sy sammen Anners etterpå, men da var det heller ingenting å snakke om igjen av dyret.

Frøskatt-Anners snarsint, men lett å snakke rundt, især hvis det er kvinner i bildet.

Det slår gnister av Frøskatt-Anners når han blir terget, noe spesielt Kal Heln benytter enhver anledning til.

Gro Gjyvpå, spilt av Sølvi Weisi, er egentlig døpt Gro Brennhutturausa, men en noe pågående måte å være på, har gitt henne utnavnet Gjyvpå.

Gro tjener til det daglige brød ved å brygge øl og brenne brennevin til hele mannskapet, og kjerringene deres mistenker henne for å yte dem andre tjenester også. I tillegg er hun bygdas jordmor og er viden kjent for effektiv kastrering av værlam.

Gro har også et meget kort ekteskap med Graut-Simen bak seg, noe som aldri glemmes av Gurru, Simens nåværende kone.

Kal Heln gestaltes av Espen Eriksen og er Martins halvbror, men er oppvokst på gården Héln i Stod. Han har en fortid som hvalfanger, før han ble matros på Survikjækta.

I det store og hele er han det som kalles en spissbur, altså en som ikke klarer å la være å finne på gælnskap. Martin vil helst ikke ha ham på jækta, men tør rett og slett ikke å sende ham på land, fordi Kal har lovt at «Æ ska høgg dæ små som gryn!»

Kal Heln har uansett ofte hjulpet Martin ut av kniper, så det skal mye til å kvitte seg med ham. Kal Heln er også svært musikalsk, og tar ofte fram fiolinen.

Kleopatra Krisis Héln, også kalt Blåsprengta av de som er utenfor hørevidde av henne, spilles av Rita Dahl Staberg og er gift med Kal Héln. Dette tilnavnet fikk hun etter at hun vant herredsmesterskapet i staurbæring i 1902.

Hun er den eneste i Framverran og forsåvidt ellers rundt om i verden, også, som ikke har noe å utsette på Kal, og han er også stort sett tilfreds med Kleopatra.

Denne hårfine balansen krever imidlertid at Kal sørger for jevn tilførsel av kaffe og fint kjoletøy fra farger Berg på Steinkjer.

Petter-Lorns er en dyktig fisker og sjømann, om enn ingen jeger, og spilles av Svein Berg Fines.

Petter-Lorns vil det beste for folk rundt seg, og er svært løsningsorientert og positiv. Sjelden i fremste rekke når det brygger opp til krangel, men er i stedet veldig god å ha når konflikten skal løses.

Hans største problem i livet er kona Bombardine Vidløftiga, som stiller altfor store krav til ham. Han er nok den av mannskapet som lengter aller mest bort fra «heimskjæråm», når det er lenge siden Survikjækta har vært på jordomsegling.